Pessoa och den inre resans mening

Varför reser vi?   Ibland kan resor ge oss en känsla av personlig utveckling, av att vi är på väg att förverkliga något som legat och grott under vardagens och arbetets rutiner, och denna känsla kan i vissa stunder vara nästan berusande. Men tyvärr brukar den sällan hålla i sig efter att man återvänt hem…

Skrivande & Existentiell hälsa

– Skönlitterärt skrivande är ett utmärkt sätt för att fördjupa sin självkännedom och sin relation till omvärlden. Ett spännande tillvägagångssätt för skrivandet är att börja i det som presenterar sig intuitivt, i det autentiska som inte ännu är tillgängligt för det rationella förnuftet. Skrivandet blir då för skribenten ett utforskande av självet, de egna autentiska…

Vad styr vår bild av världen och oss själva? (Essä)

Med utgångspunkt i en studie av svenska reseskildringar från Indien undersöks hur vår bild av andra och oss själva styrs av krafter som vi sällan är medvetna om. Vår uppfattning om vår roll i en historisk-social kontext tycks formas av kulturpolitikens värderingar i hemlandet, vilket är en viktig insikt för vår existentiella hälsa. Nedanstående läsning…

Ironin hos Kristina Lugn (Essä)

“Dom hade tänkt att döpa henne till Stig August Oscar”  – Om melankoli och ironi i Kristina Lugns poesi  (Publicerad första gången 2012)   Morgan Svensson –//– Melankolibegreppet har varit föremål för många intressanta diskussioner genom historien men verkar fortfarande inte på allvar få vara med i de seriösa sammanhangen. I litterära analyser används ibland ordet…