Kurs Existentiell hälsa

Finn din mening, finn dig själv! – ett program för att öka den existentiella hälsan –//– WHO:s åtta dimensioner i begreppet existentiell hälsa – hopp, helhet, harmoni, förundran, mening med livet, andlig styrka och kontakt, personlig tro, gemenskap – är tematiskt återkommande i kursens mångfasetterade innehållet. Betoningen ligger på de existensfilosofiska och existenspsykologiska perspektiven, och…

Biblioterapi (Distanskurs)

Existentiell Biblioterapi   – Detta är en kurs för dig som är intresserad av hur man kan använda skönlitteratur för att fördjupa förståelsen kring den mänskliga tillvaron och därmed öka välbefinnandet.  Vi  läser korta litterära texter som vi tolkar och diskuterar utifrån ett existentiellt perspektiv. Vi engagerar oss i de litterära karaktärernas problem och livsöden…