12. Förlag & Bokmarknad

 

Hur ser situationen ut för bokmarknaden och förlagen?

 

Hur tänker förlagen, när de presenterar sig själva?