Skrivarkurs (litterär gestaltning)

Vill du skriva men saknar idéer? Har du idéer men saknar verktygen? Har du både idéer och verktyg men saknar inspiration, feedback eller ett sammanhang?
Alla är välkomna till denna skrivarkurs på distans!

Om du redan håller på med ett längre manus kan du delta i kursen och få respons på din text och samtidigt delta i våra diskussioner kring skrivande samt göra uppgifter som passar ditt projekt.

Kursledaren Morgan Svensson har skrivit romaner, noveller och dikter samt facklitteratur om skrivande (Liber). Han har en masterexamen i litterär gestaltning, journalistutbildning vid JMG , lärarexamen i bland annat svenska, filosofi, religion, historia, textkommunikation och mediekommunikation. Han har dessutom undervisat  många år i litterär gestaltning.

KURSINFORMATION

 • Distanskurs. Börja när det passar dig!
 • 12 lektioner. Du får ett lektionspaket varje vecka.
 • Du kan välja mellan olika genrer: roman, novell, dikt.
 • Individuellt anpassad respons.
 • Du har tillgång till två svårighetsnivåer och kan varje lektion välja den som passar dig!
 • Möjligt att dela upp kursavgiften och betala månadsvis.

Lektionernas upplägg

 • Varje lektion har två svårighetsgrader. Tillgång till båda.
 • Genomgång av nytt moment i vårt läromedel, kommentarer, diskussion och ibland video.
 • Exempel från skönlitteratur och facklitteratur med diskussion.
 • Övningar för att träna färdighet.
 • Skrivuppgift som skickas in.
 • Individuell respons åtta gånger. Vid tre tillfällen utförligare respons.

Kursavgift (inkl moms): 6250 kr

ANMÄLAN NEDAN !

 

SKRIVA ROMAN/NOVELL (EPIK)

 • Vad utmärker en roman respektive en novell?
 • Planering av skrivandet. Vänta på inspiration?
 • Vad är gestaltning? Personer & Miljö
 • Berättarperspektiv. Ur vems perspektiv får vi följa händelserna?
 • Berättarteknik, handling, intrig. Att hoppa i tid när du berättar.
 • Vad är en konflikt egentligen? En fördjupning kring berättelsens motor.
 • Scener. Att effektivt mejsla fram scener som fascinerar.
 • Karaktärer. Visst älskar vi intressanta karaktärer!
 • Dialog. Kanske livets viktigaste ingrediens?
 • Språk. Att leta efter sitt eget språk är en fascinerande resa!
 • Redigering. Att veta vad som bör tas bort eller tillföras är stor konst!
 • Bra eller dålig litteratur? En fråga om smak? Kort om estetik och kritik
 • Hur vet man att texten är klar och vad gör man med den? Något om dagens förlagsverksamhet.

Praktiska övningar

 • Analysövningar utifrån publicerad litterär prosa
 • Skrivövningar med respons
 • Publicering av valda delar av dina verk på hemsidan (frivilligt)

SKRIVA LYRIK

 • Vad utmärker en dikt?
 • Hur hittar man sitt tema, sin egen röst?
 • Hur hittar man material till sina dikter?
 • Motiv och teman. Att välja sitt diktmaterial utifrån vad som verkligen angår en.
 • Det mimetiska och det metaforiska. Vad betyder dikten?
 • Diktens element. Verktygslådan.
 • Parallellismer och kontraster
 • Rytm – i många olika skepnader.
 • Bildspråk. Liknelser, metaforer och symboler.
 • Strofer, versrader, radbrytning etc.
 • Komposition. Kan man kasta in allt huller om buller? Testa!
 • Kan man veta om en dikt är bra? Funderingar kring estetik och kritik.

Praktiska övningar

 • Analysövningar utifrån publicerad lyrik
 • Skrivövningar med respons
 • Publicering av valda delar av dina verk på hemsidan (frivilligt)

SKRIVA FÖR EXISTENTIELL HÄLSA

 • Teori – Det existentiella perspektivets tillgångar för skrivande
 • Praktiska övningar för att hitta sina centrala livsteman
 • Hitta sin röst
 • Skrivövningar