Kurs Existentiell hälsa

Finn din mening, finn dig själv! – ett program för att öka den existentiella hälsan –//– WHO:s åtta dimensioner i begreppet existentiell hälsa – hopp, helhet, harmoni, förundran, mening med livet, andlig styrka och kontakt, personlig tro, gemenskap – är tematiskt återkommande i kursens mångfasetterade innehållet. Betoningen ligger på de existensfilosofiska och existenspsykologiska perspektiven, och…

Biblioterapi (Distanskurs)

Existentiell Biblioterapi   – Detta är en kurs för dig som är intresserad av hur man kan använda skönlitteratur för att fördjupa förståelsen kring den mänskliga tillvaron och därmed öka välbefinnandet.  Vi  läser korta litterära texter som vi tolkar och diskuterar utifrån ett existentiellt perspektiv. Vi engagerar oss i de litterära karaktärernas problem och livsöden…

Argentinsk tango för existentiell hälsa

Workshop – Dans har visat sig vara en aktivitet som motverkar stress, depression och ångest! Det finns studier som tyder på att just argentinsk tango är särskilt lämplig, då denna dans bidrar till förhöjd livstillfredsställelse och känsla av förundran. (Se studie nedan) Argentinsk tango har dessutom fördelen att den kan dansas genom att “promenera”, så…

Skrivarkurs (litterär gestaltning)

Vill du skriva men saknar idéer? Har du idéer men saknar verktygen? Har du både idéer och verktyg men saknar inspiration, feedback eller ett sammanhang? Alla är välkomna till denna skrivarkurs på distans! Om du redan håller på med ett längre manus kan du delta i kursen och få respons på din text och samtidigt…

Vad är existentiell hälsa? (Essä)

Trots att den materiella välfärden är hög i Sverige, finns det tydliga tecken på att välbefinnandet inte gäller alla delar av vårt liv. På regeringens hemsida kan man läsa att psykisk ohälsa har blivit “den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden”. Under ett år drabbas en miljon svenskar…

Pessoa och den inre resans mening

Varför reser vi?   Ibland kan resor ge oss en känsla av personlig utveckling, av att vi är på väg att förverkliga något som legat och grott under vardagens och arbetets rutiner, och denna känsla kan i vissa stunder vara nästan berusande. Men tyvärr brukar den sällan hålla i sig efter att man återvänt hem…

Skrivande & Existentiell hälsa

– Skönlitterärt skrivande är ett utmärkt sätt för att fördjupa sin självkännedom och sin relation till omvärlden. Ett spännande tillvägagångssätt för skrivandet är att börja i det som presenterar sig intuitivt, i det autentiska som inte ännu är tillgängligt för det rationella förnuftet. Skrivandet blir då för skribenten ett utforskande av självet, de egna autentiska…

Vad styr vår bild av världen och oss själva? (Essä)

Med utgångspunkt i en studie av svenska reseskildringar från Indien undersöks hur vår bild av andra och oss själva styrs av krafter som vi sällan är medvetna om. Vår uppfattning om vår roll i en historisk-social kontext tycks formas av kulturpolitikens värderingar i hemlandet, vilket är en viktig insikt för vår existentiella hälsa. Nedanstående läsning…

Ironin hos Kristina Lugn (Essä)

“Dom hade tänkt att döpa henne till Stig August Oscar”  – Om melankoli och ironi i Kristina Lugns poesi  (Publicerad första gången 2012)   Morgan Svensson –//– Melankolibegreppet har varit föremål för många intressanta diskussioner genom historien men verkar fortfarande inte på allvar få vara med i de seriösa sammanhangen. I litterära analyser används ibland ordet…

HOMO FUTURUS – Mannen utan minne [ROMAN]

Den mycket beläste och samhällskritiske historielektorn August Axelberg drabbas av en oförklarlig minnesförlust efter en enklare knäoperation. Han hoppas att minnet ska återvända inom ett par dagar och bestämmer sig därför att inte berätta för någon om sin belägenhet. Minnet återkommer emellertid inte, men till hans förvåning visar det sig att amnesin är en framgångsfaktor…