Vad styr vår bild av världen och oss själva? (Essä)

Med utgångspunkt i en studie av svenska reseskildringar från Indien undersöks hur vår bild av andra och oss själva styrs av krafter som vi sällan är medvetna om. Vår uppfattning om vår roll i en historisk-social kontext tycks formas av kulturpolitikens värderingar i hemlandet, vilket är en viktig insikt för vår existentiella hälsa. Nedanstående läsning…

Ironin hos Kristina Lugn (Essä)

“Dom hade tänkt att döpa henne till Stig August Oscar”  – Om melankoli och ironi i Kristina Lugns poesi  (Publicerad första gången 2012)   Morgan Svensson –//– Melankolibegreppet har varit föremål för många intressanta diskussioner genom historien men verkar fortfarande inte på allvar få vara med i de seriösa sammanhangen. I litterära analyser används ibland ordet…