Kurs Existentiell hälsa

Finn din mening, finn dig själv!

– ett program för att öka den existentiella hälsan
–//–

WHO:s åtta dimensioner i begreppet existentiell hälsa – hopp, helhet, harmoni, förundran, mening med livet, andlig styrka och kontakt, personlig tro, gemenskap – är tematiskt återkommande i kursens mångfasetterade innehållet. Betoningen ligger på de existensfilosofiska och existenspsykologiska perspektiven, och tillsammans med dessa presenteras och diskuteras även andliga och religiösa perspektiv. Programmet är icke-konfessionellt och är tänkt att användas för gruppverksamhet.

 

Utbildningens syfte och innehåll

Syftet med programmet Finn din mening, finn dig själv! är att öka den existentiella hälsan hos deltagarna och stärka förmågan att hantera svårigheter som uppkommer i livet (resiliens). Kort sagt att träna sig på att leva väl och därmed uppleva välbefinnande.

Aktiviteterna är inriktade på hur man finner sina innersta värden och utifrån dessa skapar sin mening. Metoder för detta är hämtade från modern, evidensbaserad existentiell psykologi (med utgångspunkt i Viktor Frankls meningscentrerade psykologi) och den väg till livsmening som den danska filosofen Sören Kierkegaard kallade ”sin skatt”, en metod som vill visa vägen från våra viktiga sinnliga njutningar, mot etik och engagemang och vidare till andliga och religiösa upplevelser av att tillhöra en helhet. Fler existensfilosofer bidrar med perspektiv på den mänskliga tillvaron.

Ett viktigt inslag är existentiella litteratursamtal (biblioterapi) där deltagarna utifrån skönlitterära texter diskuterar karaktärernas problem och vägleder dem till förbättrad existentiell hälsa med hjälp av existentiell coaching. Litteratursamtalen och de psykologiska övningarna kring meningssökande är kopplade till varandra. De litterära karaktärerna gestaltar människors strävan att på olika sätt nå mening och hur man försöker övervinna de svårigheter som kan uppstå i detta sökande (resiliens). Utifrån dessa skönlitterära ”fallstudier” kan deltagarna använda sina tillägnade kunskaper och färdigheter i meningssökande för att vägleda karaktärerna.

 

Innehåll & Metoder

  • Psyko-edukation/Teori
  • Hemuppgifter
  • Existentiell biblioterapi & Existentiell coaching
  • Gruppdiskussioner
  • Självutvärdering
  • Mindfulness & Meditation
  • Konstnärliga aktiviteter 
  • Litterärt skrivande & det existentiella 

 

Programmet kan anpassas som  fortbildning för personal inom skilda områden eller i direkt verksamhet för särskild målgrupp.

 

Kontakta oss för mer info:

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *